Proizvodnja

V podjetju Delta-T poleg ostalih vseh storitev proizvajamo različne električne in hladilne sisteme.

Hladilni agregati in kondenzacijske enote

Proizvodnjo centralnih hladilnih agregatov in kondenzacijskih enot za potrebe hlajenja živil za:

  • Trgovine
  • Mesnice
  • Ribarnice
  • Slaščičarne
  • Industrijske komore

Po naročilu proizvajamo centralne hladilne agregate in kondenzacijske enote za vaš proizvodnji, industrijski ali trgovski obrat.


Elektro krmilne omare

Elektro krmilne omare za hladilne agregate in komore:

  • Načrtovanje
  • Svetovanje
  • Projektiranje
  • Izdelava
  • Vzdrževanje

V našem podjetju smo specializirani za proizvodnjo elektro-krmilnih omar za hladilne agregate in komore. Glede na tehnične zahteve obrata pripravimo oz. svetujemo pri samem načrtovanju, izvedbi in vzdrževanju elektro-krmilnih omar za hladilne agregate in komore.